Postväxel om banken går i konkurs

En fråga som inte tidigare har behandlats på postväxel.se är vad som händer om banken som utfärdat postväxeln går i konkurs.

Med anledning av en frågeställning som nyligen kom in via telefon bör vi förtydliga att en postväxel aldrig omfattas av insättningsgaranti.

Insättningsgarantin är en statlig garanti som innebär att du som satt in pengar på konto hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Källa: Riksgälden, Insättningsgaranti

En postväxel är ett presentationspapper, motsvarar ett löpande skuldebrev/revers, och om banken som utfärdat postväxeln går i konkurs så blir postväxeln en fordran på bankens konkursbo. Således omfattas inte postväxlar av insättningsgaranti och ska därför inte jämföras med sedlar.

Förening och bank samarbetar om tävlingsvinster under ungdomsSM

Logo från FK Bokens hemsida

Föreningen FK Boken anordnar ungdomsSM i orientering den 20-22 september 2013 och har beslutat att inte dela ut priser i form av kontanter eller presentkort till vinnarna.

Anledningen är att kontanthanteringen är omständig och leder till risker för dem som ska utföra hanteringen. Vidare har föreningen valt att inte favorisera några butiker före andra genom butikskedjekopplade presentkort eller värdebevis. Det har dessutom visat sig svårt att hitta lämpliga priser i form av produkter, då bl.a. ökade krav på färg, storlek och produktmärke försvårar urval och påverkar det faktiska värdet för mottagaren (vinnaren av priset).

I samarbete med den lokala banken i Perstorp har FK Boken diskuterat lämpliga lösningsförslag och FK Boken har kommit fram till att Postväxlar är det mest lämpliga alternativet av ett flertal skäl:

 • Ceremoni – Priset kan överlämnas i samband med prisutdelning, överlåtelse av postväxeln kan ske så snart vinnaren utsetts och till dess prisceremonin skall genomföras.
 • Enkelt – Föreningen slipper hantering av Postväxeln så snart den överlämnats till vinnaren.
 • Säkerhet – Föreningen har kontroll på prispengarna till dess postväxeln överlåtits och överlämnats till vinnaren.
 • Tidpunkt – USM-tävlingarna genomförs delvis under helgtid och efter normala kontorstider.
 • Trygghet – Jämfört med prispengar i kontanter minskas stöldbegärligheten och därmed risken för hot och rån. Postväxel är dock en värdehandling.

Praktiskt kommer postväxlarna att ställas ut av föreningen med föreningen själv som mottagare, eftersom vinnaren inte kan förutses, och överlåtas  av föreningen först i samband med att respektive vinnare koras.

Mer information:

Samarbete med Ekonomo AB om postväxlar

Postväxelbloggen startar samarbete med Ekonomo AB för att utreda möjliga utvecklingsmöjligheter för postväxlar och postväxelhantering i Sverige.

Det finns ett flertal anledningar till det inledda samarbetet, som formellt startar den 1 juli 2011. Bland annat:

 • Postväxlar har som banktjänst inte utvecklats i samma omfattning som övriga finansiella tjänster och betalningstjänster.
 • Säkerheten kring utställande och inlösen av postväxlar kan utvecklas vidare.
 • Den administrativa kostnaden för hanteringen av postväxlar hos bankerna motsvarar inte den nytta som postväxlar utgör.
 • Den operativa risken hos bankerna vid hantering av postväxlar har ökat, på grund av den minskande andel som postväxlar utgör av bankernas betalningstjänster.
 • Efterfrågan ökar på betalningstjänster som kan minska kontanthantering, på grund av rånrisk, kostnader för kontanthantering, antipenningtvättsregleringar mm.

Projektet tar tacksamt emot synpunkter och förbättringsförslag kring utveckling av postväxlar och postväxelhantering under projektets sida P1, från och med den 1 juli 2011.

Samarbetet kommer att organiseras i projektform och projektet (P1) har som målsättning att:

 1. Ta fram konkreta förslag på förbättrade rutiner beträffande hantering av postväxlar i syfte att minska operativ risk och ökad säkerhet i samband med utställande och inlösen av postväxlar.
 2. Utreda möjligheterna för teknisk utveckling av postväxeln som betalningsform.

Ekonomo AB & Postväxelbloggen