Att ställa ut en postväxel – Köpa/skaffa postväxel

Bra att veta: Namnet till trots, postväxlar ställs ut av banker och inte av Posten.

Man beställer postväxel genom att fylla i en beställningsblankett på banken. På beställningsblanketten ska det framgå postväxelnummer, beställarens namn, personnummer och adress, mottagarens namn, belopp, valuta och vilket kontonummer som ska belastas samt kontohavarens underskrift.

Banken drar summan från kontot (som ett vanligt uttag).

Postväxeln ställs sedan ut genom att postväxeln trycks med mottagarens namn, belopp (siffror och bokstäver) och säkerhetsdetaljerna aktiveras. Postväxeln registreras i postväxelsystem (olika beroende på bank) och krediteras beloppet. Postväxeln ska undertecknas av två banktjänstemän jämte namnförtydliganden. Postväxeln är nu klar att överlämna till beställaren.

Vissa banker ställer ut postväxel via bankens internetbank. Postväxeln blir vanligtvis utställd i det namn som man loggat in i internetbanken med. Postväxeln skickas normalt till folkbokföringsadressen. Handläggningstiden för att få en postväxel som man beställt via en internetbank skiljer mellan bankerna, men i regel postas postväxeln samma bankdag (vardag) som beställningen kommer banken tillhanda. Observera att det normalt även finns så kallad stopptid (exempelvis klockan 14h00, 15h00 eller 16h30), dvs att du inte kan skicka beställningen senare än en viss tid för att banken ska hinna skicka postväxeln samma bankdag, exempelvis senast kl 14h00.

1 svar på ”Att ställa ut en postväxel – Köpa/skaffa postväxel

  1. En vanlig fråga är om det är möjligt att köpa postväxlar mot kontant betalning. Svaret är nej, postväxlar debiteras alltid ett konto (vanligtvis i en bank).

    Av flera skäl är det vanligtvis inte tillåtet att köpa utländsk valuta i kontanter och betala med postväxel, primärt är det risken för penningtvätt som gör att banker och andra finansiella aktörer avböjer, är försiktiga eller har speciella rutiner för detta.

    Kontakta din lokal bank för ytterligare upplysningar.

Lämna ett svar