5 svar på ”Så funkar postväxel

 1. Alla bankers växlar behöver inte skrivas under av två personer, Swedbanks (om jag inte minns helt fel) växlar behöver bara signeras av en person ifall den har tryckta – inte handskrivna – uppgifter.

  • Tack för kommentaren H!

   Normalfallet är att postväxeln ska skrivas under av två banktjänstemän. Det finns undantag, exempelvis om postväxeln är systemgenererad , ”tryckt”, och banktjänstemannen som skriver under postväxeln har befogenhet och behörighet från banken att själv utfärda postväxeln. Detta är naturligtvis mycket svårt för en privatperson att kontrollera och i normalfallet gör man bara vad som sägs i kassan när man hämtar ut den – men om man är osäker kan man fråga kontorschefen på det aktuella kontoret för att få verifierat att banktjänstemannen som skrivit under verkligen har den befogenhet och behörighet som krävs. Om inte två banktjänstemän har skrivit under, då är det grönt från början.

   Tänk på att banktjänstemännen ibland inte skriver sin namnteckning läsligt, speciellt i dessa fall ska man kräva att få ett namnförtydligande under underskriften. Namnförtydligande ska alltid finnas under underskriften, men det slarvas en hel del med detta. Anledningen till ovanstående att man måste kunna se vem på banken som är ansvarig för postväxeln. I vissa banker anges inte namnet, istället anges anställningsnummer eller dylikt – vilket normalt bara fungerar som ett komplement till namnförtydligandet.

 2. ”Tänk på att dra två parallella streck diagonalt över dess framsida vilket innebär att den ska lösas in till mottagarens konto och inte överlåtas.”

  Är det här en bra råd rent allmänt för när man skickar postväxel med brev? Bankkassören vid min bankkontor sa till mig att postväxel är inte ett säkert betalningsmedel att skicka med Posten eftersom folk kan överlåter den till sig själva på baksidan och är oftast inte upptäckta. Men om man ”korsar” postväxeln (som det heter i Storbritannien) som du beskriver är det väl omöjligt?

  • Hej Niklas!

   Det stämmer förvisso att du kan överlåta en postväxel, men det förutsätter att den inte är försedd med två parallella streck diagonalt över dess framsida (”korsad”). Det ska ganska mycket till för att man inte ska upptäcka att en postväxel är ”korsad”. Hantering av värdehandlingar drabbas dock ibland också av fel på grund av mänskliga faktorn. Dessutom har hantering av postväxlar minskat och det innebär alltid en ökad risk för felhantering.

   Banken ska dock upptäcka om en ”korsad” postväxel är överlåten och löser inte in den, vanligtvis kontaktas också polisen, finanspolisen och/eller finansinspektionen eftersom det normalt innebär att det förutom urkundsförfalskning, bedrägeri också normalt finns penningtvätt med i bilden. Av intresse – vilken bank var det som gav dig detta svar och var i Sverige ligger den?

   Om en bedragare ändå lyckas komma över en ”korsad” postväxel och felaktigt själv överlåter den till sig själv samt dessutom lika felaktigt lyckas få postväxeln inlöst av en bank bör du kunna ställa skadeståndsanspråk dels mot bedragaren och dels mot banken. Skadeståndsanspråket mot banken bör hålla eftersom postväxeln aldrig skulle lösts in eftersom den ”korsats”. Jag ska försöka få tag i vilket som är det senaste fallet av domstolsavgörande i frågan, så att du kan hänvisa till det nästa gång du träffar den aktuelle bankkassören vid ditt bankkontor.

   1. Om man förser postväxeln med två parallella streck diagonalt över dess framsida (”korsad”) kan den inte kan överlåtas. Det innebär att den inte ens kan överlåtas av utställaren. Mottagaren kan inte heller överlåta postväxeln. Slutligen kan inte heller banken överlåta en ”korsad” postväxel.

   2. Om du skickar en postväxel per post kan det vara en god idé att skicka den rekommenderat (REK brev), men i princip kan du säkert skicka den per post – eftersom den är utställd till en specifik mottagare.

   3. Det finns till och med banker som skickar postväxlar per post. Ofta är det nischbanker som inte har bankkontor, men som servar sina kunder med postväxlar. Beställningen utförs i sådana fall av bankens telefonbank och/eller internetbank och postväxeln produceras av handläggare. Postväxeln skickas sedan per post till beställarens folkbokföringsadress.

   Med vänlig hälsning
   Admin

   • Tack för dit svar! Det var vid en av Handelsbankens kontor i Göteborg.

    Det är bra att veta att det är säkert att skicka en korsad postväxel, men för det mesta är det ju en akademisk fråga eftersom i princip alla har bankkonto eller giro numera.

Lämna ett svar