Att lösa in en postväxel – Sälja/avyttra/sätta in postväxel

Observera att Posten inte löser in postväxlar, däremot kan de ta emot postväxlar som betalning. (Postens information om postväxlar vid postförskott). Tänk på att postombud (exempelvis ICA och OKQ8) kan ha andra regler lokalt.

Bankerna löser in postväxlar mot insättning på konto i banken. Mottagare av postväxlar ska vända sig till sin bank. Om postväxeln är utställd av annan bank kommer inlösande bank att genomföra ett antal kontroller av postväxeln. Enligt penningtvättlagen har banken skyldighet att fråga varifrån pengarna kommer (Bankföreningens informationsbroschyr). Det går även att skicka en postväxel till banken per post. Tänk på att dra två parallella streck diagonalt över dess framsida vilket innebär att den ska lösas in av banken och beloppet krediteras (sättas in) på mottagarens konto och inte överlåtas. Om man skickar en postväxel per post till banken måste postväxeln vara signerad och det måste tydligt framgå på postväxeln vilket konto som pengarna ska sättas in på. När det är klart kan man skicka postväxeln i ett brev till banken (kontakta ditt bankkontor eller telefonbank för att kontrollera så att adressen blir rätt). Observera att postväxeln normalt måste vara utställd till samma person som är kontohavare, det går alltså inte att skicka in en korrekt undertecknad postväxel och få den insatt på någon annans konto (exempelvis sambos, grannes eller mammas). För att banken ska kunna genomföra penningtvättskontroll måste dessutom en kopia på transaktionsunderlaget bifogas (exempelvis kvitto, faktura eller kontrakt).

Lösa in postväxel på växlingskontor

Finansinspektionen och Finanspolisen har särskild kontroll av denna verksamhet eftersom den varit drabbad av stora penningtvättskandaler (se även under Postväxelbloggens brottslighetsflik). Växlingskontoren tar emot postväxlar från bankerna av flera skäl:

 1. Det minskar kontanthanteringen för växlingskontoret – minskar behovet av dyra värdetransporter.
 2. Många bankkunder växlar pengar hos växlingskontoren men behåller sin bankkontakt. Växlingskontor erbjuder normalt inte krediter, placeringar eller ekonomisk/finansiell rådgivning.
 3. Vissa banker/bankkontor har upphört med kontanthantering, gäller rådgivningskontor. Nischbankerna har sällan kontantservice.
 4. Banker har sällan valuta eller tillräckligt med kontanter för vissa transaktioner – privatimport, auktioner etc.

Så går det till: A. Banken ställer ut postväxeln och bifogar en kopia på beställningsblanketten tillsammans med postväxelkvittot (motsvarar en uttagsblankett och visar varifrån pengarna kommer). B. Bankkunden går till växlingskontoret för att lösa in postväxeln som betalning för utländsk valuta. C. Växlingskontoret låter skydda postväxeln (ofta vill därför växlingskontoret ha postväxlar på kontorstid, när banken är öppen). D. Postväxeln ska vara utställd på bankkunden och överlåts till växlingskontoret genom underskrift av bankkunden och överlåtandetext till växlingskontoret. Observera! Vissa växlingskontor vill att bankkunderna ställer ut postväxeln med växlingskontorets namn som mottagare, detta är inte att rekommendera eftersom vem som helst kan lösa in postväxeln (exempelvis om man tappar den eller av annan anledning förkommer). E. Växlingskontoret vill ofta se postväxelkvittot för att skydda sig och banken. F. Postväxeln löses in mot svenska eller utländsk valuta. Observera! Växlingskontor tar ofta en administrationsavgift (procentsats eller fast avgift) för postväxelar. Exempelvis 2,5% av beloppet, 200 kronor eller 1% av beloppet (kombinerad med minst 150 kronor).

Ibland blir det fel – ICA skickade Postväxel i retur till kund

Den 11 september 2011 berättade NorraSkåne.se om en person som skickat en postväxel till ICA-banken, men glömt att skriva under den. Banken returnerade postväxeln per post, men av någon anledning kom inte postväxeln fram. Därefter diskuterades huruvida man ska skicka en postväxel per post och om man i sådant fall ska skicka postväxeln med rekommenderad post. Länk: NorraSkåne.se – Banken slarvade bort hans pengar Länk: NorraSkåne.se – ICA-bankens chefsjurist svarar

Bo Lundgren berättar

Postväxlar är en säker och bra betalningsmetod, men ibland blir det fel. Bo Lundgren berättar om ett äldre par som ville lösa in en postväxel hos Riksgälden (Sveriges Radio): Intervju Bo Lundgren – Postväxel på 10 M SEK

2 svar på ”Att lösa in en postväxel – Sälja/avyttra/sätta in postväxel

 1. Hur länge är en postväxel giltig från dess utställande ?
  Har inte mottagit en som var skickad för åtta månader sedan. Går pengarna tillbaka till utställaren ? Tror inte att det är något brottslig med det här fallet.
  Mvh
  Anders

  • Hej Anders!

   Tack för din fråga!

   Kortfattat: Man kan säga att det inte finns någon bortre gräns för hur lång tid en postväxel är giltig så länge den kan presenteras (om det inte finns någon angiven förfallotidpunkt). Däremot kan man hos tingsrätten ansöka om att en förkommen postväxlel ska dödas. Normalt ansöker banken eller någon av parterna i ett växelförhållande om att handlingen ska dödas och betalningsuppdraget får i sådant fall regleras efter domstolsutslaget.

   Enligt lagen (växellagen 1932:130) ska postväxlar vara försedda med förfallotidpunkt. Du kan hitta skrivningen i lagens andra avdelning § 75. Om postväxeln ändå inte är försedd med förfallotidpunkt innebär dock inte det att postväxeln är ogiltig enligt samma lag andra avdelningen § 76 andra stycket – postväxeln blir istället betalbar vid uppvisandet.

   I lagen finns inte beteckningen postväxel. Lagen tar istället upp det något vidare begreppet egen växel som inte ska blandas samman med dragen/trasserad växel som också tas upp, i lagens första avdelning.

   Egen växel: Utfästelse av den person som ställt ut (post-)växeln (A) att till en namngiven person (X) betala en bestämd summa vid:
   a) en viss förfallodag
   b) vid uppvisandet av (post-)växeln
   c) viss tid efter uppvisandet av (post-)växeln

   Dragen/Trasserad växel: Utställaren (A) av en dragen växel anmodar en annan person, mottagaren (B), att betala ett belopp till en betalningsmottagare (X, kan vara utställaren A eller en tredje person). Denna form av dragen växel kallas tratta. Genom att acceptera växeln (det gör man genom att skriva sitt namn tvärs över framsidan) förbinder sig mottagaren (B) att betala växeln. Förfallotid kan avgöras på samma sätt som för en egen växel, vid:
   a) en viss förfallodag
   b) vid uppvisandet av växeln
   c) viss tid efter uppvisandet av växeln

   NB! I juridiska termer benämns;
   Utställaren (A) – Trassenten
   Växelmottagaren (B) – Trassaten
   Betalningsmottagaren (X) – Remittenten

   Hoppas att detta är svar på din fråga – annars är du varmt välkommen med kompletterande frågor.

Lämna ett svar