Säkerhet

Rätt hanterat är postväxlar alltid säkrare än kontanter.

Om du vill kontrollera äktheten på en postväxel ska du:

  1. Säkerställa att den tryckts på särskilt värdepapper med säkerhetsdetaljer. Kontrollera med den bank som ställt ut postväxeln vilka säkerhetsdetaljer som gäller för den aktuella postväxeln.
  2. Hålla upp postväxeln mot en lampa eller något annat ljust och säkerställa att postväxeln har vattenstämpel (jmf sedlar).
  3. Kontrollera att alla bankens namn är rättstavat
  4. Kontrollera att orten där postväxeln är utställd är rättstavad.
  5. Kontrollera att underskrifterna är tydliga och/eller att det finns namnförtydligande. 
  6. Slå upp telefonnumret till den bank som utfärdat postväxeln i telefonkatalogen. Ring aldrig numret på en postväxel för att kontrollera om den är giltig, förfalskare har också telefon.

Om du misstänker att en postväxel är falsk eller om du inte känner dig trygg i att ta emot postväxeln – ta inte emot den.

Ta aldrig emot en utländsk postväxel, regelverket för postväxlar skiljer stort mellan länder. Om du tar emot en utländsk check ska du alltid göra det på ditt bankkontor. Se även: Utrikes

Om du inte kan göra upp affären på annat vis:

  1. Ta emot postväxeln på ett ditt bankkontor och begär att din bank kontrollringer mot den bank som ställt ut postväxeln
  2. Begär dessutom att din bank använder alla de säkerhetsrutiner som är brukliga vid inlösen av postväxel, exempelvis att banken använder kontrolltal när de kontaktar den bank som ställt ut postväxeln.
  3. Om affären inte kan göras upp på bank kan du begära att få se legitimationen på den som betalar med postväxel – ta dessutom en kopia, eller skriv ner legitimationens nummer och personnumret, om det är möjligt.
  4. Du måste kontrollera giltighetstiden på legitimationen. På vissa legitimationer kan du kontrollera giltigheten genom att kontakta den som utfärdat legitimationen (exempelvis kan du kontrollera giltigheten på det nationella id-kortet genom att ringa Polisen 114 14).

Kontakta din bank eller polisen (telefon 114 14) för att tipsa om misstänkt bedrägeriförsök.

2 svar på ”Säkerhet

Lämna ett svar