Förlorad postväxel

I de fall en postväxel går förlorad (borttappad, förstörd eller stulen) finns det ett antal saker som man kan göra till skillnad från om man tappar bort kontanter.

Spärr av postväxel

Anmäl i första hand till banken, så att postväxeln kan spärras. Olika banker har olika regler för hantering av spärrar, så kontakta banken för att undersöka vilka regler som gäller. Exempelvis kan banken ta en avgift och har olika regler för att lösa in postväxeln om den hittas igen. Märk att det inte finns någon lag som reglerar en spärrad postväxel.

Upprätta en polisanmälan

Om du förlorar en postväxel ska händelsen polisanmälas. NB! Rådgör, förutom med Polisen, även med banken om vilken information som ska framgå i polisanmälan. Anledningen är att en polisanmälan är en offentlig handling och en förbrytare kan få tillgång till den information som uppges till polisen och som hamnat i polisanmälan.

Dödande av postväxel

Om man med säkerhet kan redogöra för hur postväxeln kommit bort eller förstörts (exempelvis om en hund ätit upp den, den brunnit upp, den av misstag förstörts i dokumentförstörare eller dylikt) kan man begära att postväxeln dödas, enligt lagen om dödande av förkommen handling (se fliken om regler och lagar). I första paragrafen stadgas att postväxeln kan ”dödas på begäran av den som tappat handlingen” om postväxeln ”förstörts eller kommit bort”. Ansökan om dödande av handling ska vara skriftlig, enligt andra paragrafen, och lämnas till tingsrätt. Tingsrätten utfärdar en ”offentlig stämning” som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar under ämnesområde Övrigt och kungörelserubrik Dödande av förkommen handling.

— Exempel —

Offentlig stämning

Nedanstående handling har begärts dödad. Sökanden har gjort sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort. Den som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar i ärendet uppmanas att anmäla detta till domstolen senast nedan angiven dag. Görs ingen anmälan, kan handlingen komma att dödas. // Postväxel utställd den DAG MÅNAD ÅR av BANKEN, kontoret i ORT, KOMMUN, ORGANISATIONSNUMMER, med nr POSTVÄXELNUMMER på beloppet XX kr/SEK/svenska kronor, clearing- och kontonr CLEARINGNUMMER KONTONUMMER med postväxelmottagare FÖRNAMN EFTERNAMN/MOTTAGANDE ORGANISATIONS eller FÖRETAGSNAMN och postväxelbeställare FÖRNAMN EFTERNAMN/MOTTAGANDE ORGANISATIONS eller FÖRETAGSNAMN.

Sökande: FÖRNAMN EFTERNAMN/MOTTAGANDE ORGANISATIONS eller FÖRETAGSNAMN, PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER, (POSTADRESS) GATUADRESS och NUMMER, POSTNUMMER och POSTORT. (Eventuellt ombud: FÖRNAMN EFTERNAMN, c/o exempelvis BANKEN, AVDELNING exempelvis låneadministration, FULLSTÄNDIG POSTADRESS enligt ovan).

Domstol: Tingsrätt, FULLSTÄNDIG POSTADRESS enligt ovan 

Senaste dag för anmälan: ÅR MÅNAD DAG (beträffande datum se nedan)

 — Slut exempel —

Datum för anmälan får inte vara tidigare än ett år och inte senare än två år från kungörandet, enligt lagens sjätte paragraf andra stycket (6 §, 2 st.).

Tingsrätten avgör om postväxeln kan dödas eller ej.

Vanligtvis hjälpen banken till med dödande av postväxlar, men tar betalt för det.

Lämna ett svar