Pris

En postväxel kan beställas från din bank. Bankernas postväxelpriser:

  • Nordea – Pris för postväxel 40-80 SEK.
  • SEB – Pris för postväxel 50 SEK.
  • Handelsbanken – Pris för postväxel – individuell prissättning.
  • Swedbank – Ordinarie pris för postväxel 100 SEK (Premium/Private Banking: 0 SEK; Kund ansluten till kunderbjudande 50 SEK)
  • Danske Bank – Pris för postväxel 60 SEK.
  • ICA-banken – Pris för postväxel 75 SEK.
  • Skandiabanken – Pris för postväxel 0 SEK (Allt i Ett-konto).
  • Länsförsäkringar Bank – Pris för postväxel 50 SEK.

Observera att prissättningen kan variera för olika belopp och kunder, att priserna kan variera mellan utställande och/eller inlösen av postväxel samt att beställningstid av postväxel kan variera.

Ovanstående priser är hämtade från respektive banks hemsida, med de villkor som framgick per 20101101, Swedbanks priser ändrade 20110901.

Lämna ett svar