Samarbete med Ekonomo AB om postväxlar

Postväxelbloggen startar samarbete med Ekonomo AB för att utreda möjliga utvecklingsmöjligheter för postväxlar och postväxelhantering i Sverige.

Det finns ett flertal anledningar till det inledda samarbetet, som formellt startar den 1 juli 2011. Bland annat:

  • Postväxlar har som banktjänst inte utvecklats i samma omfattning som övriga finansiella tjänster och betalningstjänster.
  • Säkerheten kring utställande och inlösen av postväxlar kan utvecklas vidare.
  • Den administrativa kostnaden för hanteringen av postväxlar hos bankerna motsvarar inte den nytta som postväxlar utgör.
  • Den operativa risken hos bankerna vid hantering av postväxlar har ökat, på grund av den minskande andel som postväxlar utgör av bankernas betalningstjänster.
  • Efterfrågan ökar på betalningstjänster som kan minska kontanthantering, på grund av rånrisk, kostnader för kontanthantering, antipenningtvättsregleringar mm.

Projektet tar tacksamt emot synpunkter och förbättringsförslag kring utveckling av postväxlar och postväxelhantering under projektets sida P1, från och med den 1 juli 2011.

Samarbetet kommer att organiseras i projektform och projektet (P1) har som målsättning att:

  1. Ta fram konkreta förslag på förbättrade rutiner beträffande hantering av postväxlar i syfte att minska operativ risk och ökad säkerhet i samband med utställande och inlösen av postväxlar.
  2. Utreda möjligheterna för teknisk utveckling av postväxeln som betalningsform.

Ekonomo AB & Postväxelbloggen

Lämna ett svar