Överlåtelse av postväxel – Ge någon en postväxel

Det går utmärkt att överlåta en postväxel till en annan person (juridisk såväl som fysisk). Signera postväxeln och skriv tydligt till vem du överlåter postväxeln. Den som tar emot postväxeln bör göra en kontroll av den som överlåter postväxeln, rätt person (fysisk) och behörig person (juridisk).

Om postväxeln inte ska vara möjlig att överlåta ska man dra två parallella streck diagonalt över dess framsida (”korsad”).

Lawline: Överlåtelse av postväxel (juridisk person)

Lämna ett svar