P1

Postväxelbloggen startade den 1 juli 2011 ett samarbete med Ekonomo AB för att utreda möjliga utvecklingsmöjligheter för postväxlar och postväxelhantering i Sverige.

Det finns ett flertal anledningar till det inledda samarbetet:

  • Postväxlar har som banktjänst inte utvecklats i samma omfattning som övriga finansiella tjänster och betalningstjänster.
  • Säkerheten kring utställande och inlösen av postväxlar kan utvecklas vidare.
  • Den administrativa kostnaden för hanteringen av postväxlar hos bankerna motsvarar inte den nytta som postväxlar utgör.
  • Den operativa risken hos bankerna vid hantering av postväxlar har ökat, på grund av den minskande andel som postväxlar utgör av bankernas betalningstjänster.
  • Efterfrågan ökar på betalningstjänster som kan minska kontanthantering, på grund av rånrisk, kostnader för kontanthantering, antipenningtvättsregleringar mm.

Samarbetet är organiseras i projektform och projektet (P1) har som målsättning att:

  1. Ta fram konkreta förslag på förbättrade rutiner beträffande hantering av postväxlar i syfte att minska operativ risk och ökad säkerhet i samband med utställande och inlösen av postväxlar.
  2. Utreda möjligheterna för teknisk utveckling av postväxeln som betalningsform.

Ekonomo AB & Postväxelbloggen

Lämna ett svar