Borttappad postväxel

Om en postväxel är förlorad genom att den borttappats eller på annat sätt förkommit är risken större än om den förstörts. Risken består i att postväxeln hittats av någon obehörig som utnyttjar postväxeln och genom bedrägligt förfarande löser in postväxeln. Det bedrägliga förfarande som kan uppstå är att upphittaren överlåter postväxeln till sig själv och därigenom kan lösa in postväxeln. Upphittaren/bedragaren gör sig då skyldig till urkundsförfalskning – eftersom det kräver den rättmättige mottagarens underskrift för överlåtelse.

Förfarandet vid förlorade postväxlar (borttappad, förstörd eller stulen): Länk

Lämna ett svar