Förening och bank samarbetar om tävlingsvinster under ungdomsSM

Logo från FK Bokens hemsida

Föreningen FK Boken anordnar ungdomsSM i orientering den 20-22 september 2013 och har beslutat att inte dela ut priser i form av kontanter eller presentkort till vinnarna.

Anledningen är att kontanthanteringen är omständig och leder till risker för dem som ska utföra hanteringen. Vidare har föreningen valt att inte favorisera några butiker före andra genom butikskedjekopplade presentkort eller värdebevis. Det har dessutom visat sig svårt att hitta lämpliga priser i form av produkter, då bl.a. ökade krav på färg, storlek och produktmärke försvårar urval och påverkar det faktiska värdet för mottagaren (vinnaren av priset).

I samarbete med den lokala banken i Perstorp har FK Boken diskuterat lämpliga lösningsförslag och FK Boken har kommit fram till att Postväxlar är det mest lämpliga alternativet av ett flertal skäl:

  • Ceremoni – Priset kan överlämnas i samband med prisutdelning, överlåtelse av postväxeln kan ske så snart vinnaren utsetts och till dess prisceremonin skall genomföras.
  • Enkelt – Föreningen slipper hantering av Postväxeln så snart den överlämnats till vinnaren.
  • Säkerhet – Föreningen har kontroll på prispengarna till dess postväxeln överlåtits och överlämnats till vinnaren.
  • Tidpunkt – USM-tävlingarna genomförs delvis under helgtid och efter normala kontorstider.
  • Trygghet – Jämfört med prispengar i kontanter minskas stöldbegärligheten och därmed risken för hot och rån. Postväxel är dock en värdehandling.

Praktiskt kommer postväxlarna att ställas ut av föreningen med föreningen själv som mottagare, eftersom vinnaren inte kan förutses, och överlåtas  av föreningen först i samband med att respektive vinnare koras.

Mer information: