FATF om 40R

FATF (Financial Action Task Force), som är en mellanstatlig organisation, kommer att genomföra en översyn (den så kallade fjärde rundan) av sina 40 rekommendationer, 40R, för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet (samt de 9 särskilda rekommendationerna, 9SR, för finansiering av terrorverksamhet, TF) för att säkerställa att rekommendationerna är tillräckligt uppdaterade och tillämpbara.

FATF har givit ut ett så kallat Consultation paper beträffande den pågående tredje rundan och vill nu ha synpunkter på detta och förslag och/eller förändringar.

Förslag kan lämnas (på franska eller engelska) direkt till FATF.

Finansinspektionen (FI): FATF vill ha synpunkter

Financial Action Task Force (FATF): Information om FATF:s Consultation Paper

Flikar

Postväxlar används på olika sätt. Ett av de vanligaste är vid fordonsöverlåtelser. Nu finns en flik specifikt för dig som ska genomföra ett fordonsköp eller en fordonsförsäljning.