Postväxel om banken går i konkurs

En fråga som inte tidigare har behandlats på postväxel.se är vad som händer om banken som utfärdat postväxeln går i konkurs.

Med anledning av en frågeställning som nyligen kom in via telefon bör vi förtydliga att en postväxel aldrig omfattas av insättningsgaranti.

Insättningsgarantin är en statlig garanti som innebär att du som satt in pengar på konto hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Källa: Riksgälden, Insättningsgaranti

En postväxel är ett presentationspapper, motsvarar ett löpande skuldebrev/revers, och om banken som utfärdat postväxeln går i konkurs så blir postväxeln en fordran på bankens konkursbo. Således omfattas inte postväxlar av insättningsgaranti och ska därför inte jämföras med sedlar.

Lämna ett svar