Om överlåtelse av postväxel

Om man tar emot en överlåten postväxel ska man också kontrollera att den som överlåter postväxeln är behörig att göra det, exempelvis är firmatecknare om postväxeln är utställd till en juridisk person.

Viktigt att tänka på är även att överlåtelsen är antecknad på postväxeln och inte på en bilagd handling eller på postväxelbeställningen.

Vikten av dessa kontroller skall inte underskattas. Kontrollera även att identitetshandlingen på den som överlåter är giltig, exempelvis kan du kontrollera ett Id-kort som är utställt av Skatteverket. Övriga identitetshandlingar kontrolleras mot den myndighet eller företag som har utfärdat identitetshandlingen.

Läs mer om överlåtelse av postväxel: Överlåtelse av postväxel

Kom gärna med synpunkter – lämna din kommentar nedan.

Lämna ett svar