Varning för falska postväxlar

Kontrollera alltid äktheten på en postväxel om du tar emot en postväxel som betalning för en vara eller tjänst som du sålt. Kontrollera att postväxeln:

  1. Tryckts på särskilt värdepapper med säkerhetsdetaljer. Kontrollera med den bank som ställt ut postväxeln vilka säkerhetsdetaljer som gäller för den aktuella postväxeln. Exempelvis finns alltid vattenstämpel (jmf sedlar)
  2. Kontrollera att alla uppgifter är rättstavade – även bankens namn och ort.
  3. Kontrollera att banktjänstemännens underskrifter är tydliga eller att det finns namnförtydligande. 

I det fall du misstänker att en postväxel är falsk eller att du känner dig osäker. Ta inte emot postväxeln. Om du inte har möjlighet att neka eller inte kan göra upp affären på annat vis:

  1. Ta emot postväxeln på ett ditt bankkontor och begär att banken ska a) kontrollringa och b) använda kontrolltal
  2. Om affären inte kan göras upp på bank kan du begära att få se legitimationen på den som betalar med postväxel (ta även gärna en kopia). På legitimationer måste du dessutom kontrollera giltighetstiden. På vissa legitimationer kan du kontrollera giltigheten genom att kontakta den som utfärdat legitimationen (exempelvis kan du kontrollera giltigheten på det nationella id-kortet genom att ringa Polisen 114 14).

Tänk på! – Ring aldrig numret på en postväxel för att kontrollera om den är giltig. Slå istället upp telefonnumret till den bank som utfärdat postväxeln i telefonkatalogen. Förfalskare har också telefon.

Tänk på!  – Rätt hanterat är postväxel alltid säkrare än kontanter. Kontakta din bank eller polisen 114 14 för att tipsa om misstänkt bedrägeriförsök.

Läs mer om postväxlar och säkerhet: Länk

Lämna ett svar