Banconomo

Under våren 2013 tävlar Banconomo i Venture Cup.

Banconomo är en tjänst för säljare som vill reducera eller helt ersätta kontanta betalningar.

Tjänsten bygger på växelhantering (dock inte postväxlar) och innebär att köparen inte behöver någon betalningslösning.

Banconomo kommer att kunna underlätta betalningar för unga, utländska och äldre köpare/kunder som inte har eller kan få kort.

Läs mer: www.banconomo.com & www.venturecup.se

Postväxel.se & Kontantsmart startar samarbete

Med anledning av att ett stort antal bankkontor har avvecklat kontanthanteringen eller lagts ner samt att behoven av alternativa betalningssätt ökat startar Postväxelbloggen (Postvaxel.se) och samverkansprojektet Kontantsmart (kontantsmart.se) samarbete. Sedan tidigare har både Postväxelbloggen och samverkansprojektet Kontantsmart etablerat samarbete med Ekonomo AB angående betalningslösningar.

FATF om 40R

FATF (Financial Action Task Force), som är en mellanstatlig organisation, kommer att genomföra en översyn (den så kallade fjärde rundan) av sina 40 rekommendationer, 40R, för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet (samt de 9 särskilda rekommendationerna, 9SR, för finansiering av terrorverksamhet, TF) för att säkerställa att rekommendationerna är tillräckligt uppdaterade och tillämpbara.

FATF har givit ut ett så kallat Consultation paper beträffande den pågående tredje rundan och vill nu ha synpunkter på detta och förslag och/eller förändringar.

Förslag kan lämnas (på franska eller engelska) direkt till FATF.

Finansinspektionen (FI): FATF vill ha synpunkter

Financial Action Task Force (FATF): Information om FATF:s Consultation Paper